یک سال پربار از دستاوردها و نویدبخش برای آینده / انتشار نتایج نظرسنجی سالانه

انجمن روابط‌عمومی آذربایجان شرقی، پس از یک سال فعالیت مستمر و هدفمند، نظرسنجی سالانه خود را به منظور جمع‌آوری بازخوردها و پیشنهادات اعضا برای بهبود عملکرد آتی انجام داده است. نتایج حاصل از این نظرسنجی نشان‌دهنده رضایت قابل توجه اعضاء از عملکرد کنونی انجمن و همچنین دیدگاه‌ها و پیشنهادات ارزشمند آنها برای تقویت بیشتر فعالیت‌های آینده می‌باشد.