انجمن روابط‌عمومی آذربایجان شرقی، پس از یک سال فعالیت مستمر و هدفمند، نظرسنجی سالانه خود را به منظور جمع‌آوری بازخوردها و پیشنهادات اعضا برای بهبود عملکرد آتی انجام داده است. نتایج حاصل از این نظرسنجی نشان‌دهنده رضایت قابل توجه اعضاء از عملکرد کنونی انجمن و همچنین دیدگاه‌ها و پیشنهادات ارزشمند آنها برای تقویت بیشتر فعالیت‌های آینده می‌باشد.

رضایت عمومی و دستاوردها
بر اساس نتایج نظرسنجی، اکثریت قریب به اتفاق اعضا (%۹۱.۳۱) از عملکرد انجمن رضایت دارند. این رضایت به عنوان نشانه‌ای از موفقیت انجمن در رسیدن به اهداف خود و اثربخشی برنامه‌ها و فعالیت‌های اجرا شده طی سال گذشته تلقی می‌شود.

نقاط قوت 
اعضا نقاط قوت انجمن را در تعامل و همکاری، توجه به تکنولوژی‌های نوین مانند هوش مصنوعی، کار تیمی، و خلاقیت می‌دانند. همچنین، %۶۵.۲۲ از اعضا معتقدند که انجمن در رسیدن به اهداف خود موفق بوده است، با این حال، انتظار می‌رود که انجمن در آینده نیز پیشرفت‌های بیشتری داشته باشد.

ضعف‌ها و پیشنهادات برای بهبود
اعضا ضعف‌هایی نظیر ناهماهنگی‌ها و پویا نبودن برخی گروه‌های تخصصی را نیز مطرح کرده و پیشنهاداتی برای افزایش هماهنگی و تمرکز بیشتر بر آموزش‌های تخصصی ارائه داده‌اند.

پیشنهادات برای دوره‌های آموزشی آینده
اعضا پیشنهاد کرده‌اند که انجمن در سال آینده بر دوره‌های آموزشی مرتبط با هوش مصنوعی، روایت‌گری، فهم رسانه‌ای و ابزارهای نوین ارتباطی تمرکز کند، که نشان‌دهنده علاقه به به‌روزرسانی دانش و مهارت‌ها در حوزه‌های نوین است.

انجمن روابط‌عمومی آذربایجان شرقی با استفاده از بازخوردهای ارزشمند اعضای خود، می‌تواند برنامه‌ریزی‌های آتی خود را بیش از پیش بهینه‌سازی کرده و گام‌های مؤثرتری در جهت رسیدن به اهداف خود بردارد. این انجمن با تکیه بر ارتباطات موثر و همکاری‌های استراتژیک، آماده است تا سال جاری را با دستاوردهای بیشتر و پیشرفت‌های قابل توجهی آغاز کند.