ما قویا به ارتقای وحدت روابط عمومی های ایران اعتقاد داریم

به عنوان انجمنی از متخصصان، ما قویاً به ارتقای اتحاد روابط عمومی ها اعتقاد داریم و برای رشد حرفه نجیب خود، تلاش می کنیم.

اتاق خبر

رویدادهای آینده

استراتژی ها و تاکتیک ها

انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی به متخصصان روابط عمومی و ارتباطات، طیف گسترده ای از فرصت های یادگیری را ارائه می دهد.

بیشتر بدانید >>