عضو شورای سیاست گذاری انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی: تشکیل ستاد دائمی بحران در روابط عمومی ها ضرورت دارد

وبینار "روابط عمومی و مدیریت بحران" با هدف واکاوی ارتباطی و رسانه ای زلزله های اخیر در ایـران، ترکیه و سوریه از منظر روابــط عـمـومـی، با همکاری و مشارکت انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی و موسسه فرهنگی و هنری راهبرد، شامگاه یکشنبه هفتم اسفندماه برگزار شد.