همزمان با هفته پرستار و به همت انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی از یکی از پرستاران استان قدردانی شد.

روز پنجشنبه  ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲، همزمان با هفته پرستار، انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی (نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در استان آذربایجان شرقی) از “زهراعباسی” پرستار و سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان امام رضا (ع) تبریز (معرفی شده از سوی دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی استان) و با حضور مدیر دفتر خدمات پرستاری این بیمارستان، به عنوان یکی از پرستاران نمونه قدردانی نمود.

این آیین همزمان با هفته پرستار و با حضور دکتر شکری خانقاه، استاد عرصه روابط عمومی و ارتباطات و دیگر فعالان حوزه رسانه و روابط عمومی آذربایجان شرقی در دانشگاه پیام نور تبریز برگزار شد.