نشست هم‌اندیشی روابط‌عمومی‌ها با موضوع «مسئولیت‌پذیری اجتماعی و بحران آب» توسط انجمن روابط‌عمومی آذربایجان شرقی با حضور خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط‌عمومی ایران، مهدی باقریان رئیس انجمن متخصصان روابط‌عمومی، ابراهیم مولائی رئیس انجمن روابط‌عمومی‌ آذربایجان شرقی،  میکائیل جمال‌پور رییس دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی، عبدالله اسکویی سردبیر مهرآب، منا مسعودی آشتیانی مسئول کمیته آب و گردشگری کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته اتاق بازرگانی ایران و سید‌رضا جمشیدی مدیرمسئول رسانه مسئولیت اجتماعی و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران در سالن کنفرانس دانشگاه پیام نور تبریز برگزار شد.

در این هم اندیشی که به صورت حضوری و وبینار برگزار شد، سید‌رضا جمشیدی، مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی گفت: مسئولیت اجتماعی را می‌توان از زیرمجموعه‌های اخلاق کسب‌وکار دانست، این نوع مسئولیت در واقع مجموعه‌ای از وظایف و تعهدات است که هر شرکت در جهت حفظ و مراقبت از جامعه‌ای که در آن قرار دارد، باید به آن‌ها عمل کند؛ با توجه به تغییر ارزش‌های فرهنگی در جامعه امروزی، هر شرکت خصوصی و سازمان دولتی در تلاش است تا بتواند به‌عنوان یک شرکت مسئولیت‌پذیر در جامعه ظاهر شود.

وی در تعریف مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: کلید واژه مسئولیت اجتماعی متشکل از دو بخش مسئولیت و اجتماع است. مسئولیت شامل تکالیف و وظایف افراد و اجزای جامعه بیان می شود که هریک از اجزای جامعه وظایفی دارند، مانند اجرای قانون، حفظ محیط زیست و اجتماع که دارای سه بخش جامعه حقیقی، جامعه حقوقی و جامعه مدنی است.

این کارشناس حوزه مسئولیت اجتماعی در تشریح بخش های اجتماع افزود: جامعه حقیقی، شامل شهروندان و آحاد افراد جامعه هستند که بصورت فردی عضو جامعه هستند، جامعه حقوقی شامل سازمان‌ها، شرکت‌ها، مراکز علمی و مراکز مذهبی هستند که دارای ساختار می‌باشند و در نهایت جامعه مدنی شامل تشکل‌ها، انجمن‌ها، موسسات خیریه، سمن‌ها و گروه‌های جهادی و اجتماعی می‌باشد.

جمشیدی با اشاره به مسئولیت اجتماعی اجزاء جامعه گفت: مسئولیت اجتماعی اجزاء جامعه را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش الف؛ مسئولیت اجتماعی افراد حقیقی است که شامل اجرای قانون، حفظ و نگهداری از محیط زیست، مشارکت در برنامه های اجتماعی و توجه به عارضه‌های که بر جامعه ایجاد می‌شود. بخش ب؛ مسئولیت اجتماعی افراد حقوقی که این بخش به دو بخش سازمان‌ها و دولت یا حاکمیت تقسیم می‌شود.

وی ادامه داد: مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها به این نحو است که کارهای خوب و متعهدانه‌ای انجام می شود که هدف آن توسعه پایدار فعالیت و پروژه های سازمان است. اما در بخش حاکمیت و دولت؛ مسئولیت اجتماعی به این نحو است که دولت با شناخت دقیق از نیاز و انتظارات جامعه به عنوان ناظر و نقش حاکمیتی بر تعیین و اجرای قوانین و فعالیت‌های قضایی و انجام وظایف، جهت سیاست‌ها در تلاش است هریک از اجزای جامعه کارکرد صحیحی داشته باشند و با تنظیم‌گری، تسهیل‌گری برای منافع عمومی، از پروژه های اجتماعی حمایت می‌کنند و برای فعالیت اجتماعی چهارچوب و مشوق تدوین می‌نماید.

مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی با طرح این مساله که ما ابتدا باید بدانیم مسئولیت اجتماعی چه چیزی هست و چه چیزی نیست، گفت: مسئولیت اجتماعی در حقیقت خلق ارزش و سرمایه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی و اقدام مسئولانه و پاسخگویی است و بر همین اساس نمی‌توان هرگونه هزینه کرد بدون مدیریت؛ هدف، برنامه و ارزیابی و پرداخت وجه بدون رهگیری را در چارچوب مسئولیت اجتماعی جای داد.

جمشیدی در تشریح مسئولیت اجتماعی سازمان اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی سازمان شامل مطالعه، بررسی آثار و پیامد‌های فعالیت و خدمات، کاهش و رفع آثار مخرب بر جامعه، اقتصاد، محیط زیست، شناسایی آسیب ها و اثرات زیست محیطی و برطرف کردن آنها، اشتغال و توسعه مهارت، سلامت، خلق ارزش و ثروت مالی و معنوی است.

وی در تشریح مسئولیت اجتماعی سازمان گفت: مسئولیت اجتماعی سازمان، خود به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود که بخش داخلی سازمان شامل هیات مدیره (تصمیم آگاهانه)، مدیران (نظارت مسئولانه)، کارکنان (اجرای اخلاقی وظایف) و بخش خارجی سازمان شامل ذینفعان، سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان، دولت و حاکمیت، رقبا، رسانه ها، مراکز علمی و مذهبی و سایر افراد و اجزای جامعه را شامل می شود.

این کارشناس مسئولیت اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش روابط عمومی ها در تحقق مسئولیت اجتماعی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت ارتباطی در جهت پیشرفت اهداف راهبردی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیست محیطی سازمان باعث رشد و تعالی سازمان خواهد شد و نهایتا منجر به بهبود عملکرد سازمان شده و برای سازمان اعتبار و ارزش می آورد. روابط‌عمومی‌ها در جهت مسئولیت اجتماعی سازمان می بایست مطالعه پیوست و ارزیابی اجتماعی از محیط های داخلی و خارجی سازمان داشته باشند و با اجرای نکات مطرح شده در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان خود عمل نمایند.

وی با اشاره به موضوع مسئولیت اجتماعی و بحران آب و نقش روابط‌عمومی‌ها در این حوزه اظهار داشت: روابط‌عمومی‌ها می توانند با اقداماتی همچون برپایی کمپین های مشارکتی برای حفظ و مدیریت آب (آب های سطحی، سیلاب ها و فاضلاب)، حفاظت از دریا، آلودگی آب و جمع آوری و بازتولید؛ جلوگیری از ورود آلودگی به آب ها (مدیریت پسابها) و استفاده از ظرفیت ارتباطی، خبری و تبلیغاتی و ارتباطات با گروه‌های مرجع به موضوع بحران آب کمک کنند.

روابط‌عمومی‌ها با توجه به موضوعات فرهنگی، زیست محیطی و اجتماعی در اجرای طرح ها و پروژه ها، نقش بسزایی در این حوزه ایفا می‌کنند.