ناظر انجمن جهانی ارتباطات سوئیس در دیدار هم اندیشی با اعضای انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی و شورای هماهنگی روابط عمومی های استان، ضمن تاکید بر استفاده از دانش روز دنیا، خواستار به روز آوری دانش، توانمندی و مهارت های کارشناسان فعال در عرصه روابط عمومی شد.

مینا نظری ملاک انتخاب و انتصاب کارگزاران روابط عمومی ها را پیروی از شاخصه های مصوب جهانی عنوان کرد و گفت: توجه به هوش هیجانی و هوش ارتباطی در گزینش مدیران روابط عمومی بسیار ضروری است.

سرپرست روابط عمومی شرکت توزیع برق تبریز در ادامه بر مشارکت فعالان روابط عمومی ها در رویدادهای بین المللی تاکید کرد و گفت: با اشتراک تجربیات فعالان این حوزه در مقیاس جهانی شاهد افزایش بار علمی مشارکت کنندگان و بومی سازی یافته های علمی خواهیم بود.

این فعال بین الملل روابط عمومی در پایان بر ارتقاء جایگاه روابط عمومی در سازمان ها اشاره کرد و تصریح کرد: این مهم صرفا با افزایش تلاش و حل دغدغه های ارتباطی سازمان ها توسط کارشناسان روابط عمومی محقق خواهد شد