خسرو رفیعی رئیس و ناصر رزاق منش عضو هیات مدیره انجمن روابط عمومی ایران، شانزدهم شهریورماه ۱۴۰۱ با دکتر علی بهادری جهرمی سخنگو و دبیر هیات دولت، دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار رفیعی گزارشی از برنامه ها و فعالیت های انجمن در جهت ارتقای جایگاه روابط عمومی ارائه کرد.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تسلط و شناخت دکتر بهادری جهرمی از گستردگی فعالیت های روابط عمومی اظهار داشت :پاسخگویی اقناعی در برابر افکار عمومی، رعایت اصول حرفه ای برای اعتماد سازی و ارتقاء سطح رضایتمندی جامعه باید در صدر برنامه های روابط عمومی ها قرار گیرد.

او تاکید کرد : فقر ارتباطات درون سازمانی در کشور یکی از کاستی های مهم سازمان هاست که نیاز است تدابیر لازم برای افزایش رضایتمندی ها از طریق روابط‌ عمومی ها صورت گیرد.

رئیس انجمن روابط عمومی ایران آمادگی انجمن را برای همکاری های لازم اعلام کرد.

در ادامه دکتر رزاق منش گزارشی در رابطه با سایر فعالیت های روابط عمومی ها و چگونگی همکاری با نهادهای مردمی ارایه و پیشنهاد کرد بخشی از وظایف اجرایی دولت به نهادهای اجتماعی محول شود.

دکتر بهادری ضمن استقبال از پیشنهاد های انجمن روابط عمومی ایران مقرر کرد در آینده نزدیک این فعالیت ها برنامه ریزی و برای اجرا به کلیه روابط عمومی های بخش دولتی ابلاغ شود.