انجمن روابط عمومی استان آذربایجان شرقی برگزار می کند:

هم اندیشی روابط عمومی ها:
مسئولیت پذیری اجتماعی و بحران آب

مکان: دانشگاه پیام نور تبریز (زعفرانیه)

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

هزینه ثبت نام

۱۰ تیرماه ۱۴۰۲

۱۵ بعدازظهر

در راستـای مسئولـیـت اجـتـماعی انـجـمن روابـط عـمـومــی آذربایجان شرقی، هـزیـنه ثـبـت نـام و حـضـور در ایـن رویداد رایـگان است

هزینه ثبت نام: رایگان

ثبت نام

با توجه به ظرفیت محدود، برای حضور در این رویداد بایستی ثبت نام کنید، تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد و پس از بررسی اطلاعات توسط دبیرخانه، ثبت نام قطعی انجام و برگه ورود، قبل از برگزاری مراسم از طریق شبکه های اجتماعی یا پیامک برای شما ارسال خواهد شد.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
نام سازمان/شرکت محل کار خود را وارد نمایید.
شماره موبایل خود را وارد نمایید.