انتشار گزارش عملکرد یکساله انجمن روابط‌عمومی ایران در استان آذربایجان شرقی

گزارش ویدیویی عملکرد یکساله انجمن روابط‌عمومی ایران در استان آذربایجان شرقی از تاریخ آبان ۱۴۰۱ تا آبان ۱۴۰۲، به صورت عمومی منتشر شد.