مدیرکل ارتباطات و روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی: ارسال ۵۰۷ اثر در ۷ بخش از سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و شرکت های خصوصی به جشنواره هنر هشتم

روابط عمومی‌های برگزیده در نخستین جشنواره روابط عمومی‌های برتر آذربایجان‌شرقی «هنر هشتم » تجلیل شدند.