نام گذاری سال جدید به نام سال آذربایجان شرقی از سوی انجمن مفاخر معماری ایران و انجمن روابط‌عمومی ایران

انجمن مفاخر معماری ایران و انجمن روابط‌عمومی ایران، سال ۱۴۰۳ را به‌عنوان سال آذربایجان شرقی نام‌گذاری کرد.