تندیس “حمید نطقی” بنیانگذار روابط‌عمومی ایران رونمایی می‌شود

تندیس دکتر حمید نطقی، بنیانگذار روابط‌عمومی ایران، در بیستمین کنفرانس بین‌المللی روابط‌عمومی رونمایی می‌شود.