نخستین سمینار تخصصی “مدیریت تشریفات” در تبریز برگزار شد

نخستین سمینار تخصصی مدیریت تشریفات به همت انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی و همراهی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان، با حضور مقامات استانی، فعالان عرصه روابط عمومی و رسانه در تبریز برگزار شد.