گردهمایی صمیمانه مدیران روابط عمومی

هم‌اندیشی و تجربه‌نگاری

تاریخ برگزاری: روز پنجشنبه ۳۱ خرداد ماه ۱۴۰۳

هزینه ثبت نام: در راستـای ارتقا سطح علمی مدیران روابط عمومی، هـزیـنه ثـبـت نـام و حـضـور در ایـن رویداد رایـگان است. (حضور تنها با برگه ورود میسر است)

به دلیل محدودیت فضا، حضور در این رویداد نیازمند ثبت‌نام قبلی پس از تکمیل دقیق این فرم و دریافت برگه ورود است.

هزینه ثبت نام: رایگان

ظرفیت تکمیل شد.