با موفقیت ارسال شد

فرم عضویت شما با موفقیت به دبیرخانه انجمن روابط عمومی استان آذربایجان شرقی ارسال شد.

بررسی درخواست در حدود ۲ روز کاری به طول خواهد انجامید و چنانچه پس از این مدت پاسخی از ما دریافت ننمودید می توانید علت آن را از reg@azarpr.com یا شماره موبایل ۰۹۳۶۶۲۵۷۲۹۰ جویا شوید. کانال‌های تماس ما در ساعات مقرر نیز پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.