بوت کمپ تخصصی

“تحول در روابط عمومی صنایع با استفاده از هوش مصنوعی”

تاریخ برگزاری: روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳

هزینه ثبت نام: در راستـای ارتقا سطح علمی مدیران روابط عمومی، هـزیـنه ثـبـت نـام و حـضـور در ایـن رویداد رایـگان است.

هزینه ثبت نام: رایگان

به دلیل محدودیت فضا، حضور در این رویداد نیازمند ثبت‌نام قبلی پس از تکمیل دقیق این فرم و دریافت برگه ورود است.

ظرفیت تکمیل شد

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
عنوان شغلی خود را وارد نمایید.
نام سازمان/شرکت محل کار خود را وارد نمایید.
شماره موبایل خود را وارد نمایید.