ماموریت

 • ارتقای جایگاه حرفه روابط عمومی و ارتباطات در استان آذربایجان شرقی از طریق تدوین، اتخاذ و توسعه استانداردهای حرفه ای، رعایت اصول اخلاقی و ترویج بهترین شیوه های حرفه ای در بین اعضاء تا روابط عمومی را به ابزاری برای حل مشکلات استراتژیک تبدیل کنیم.
 • ایجاد فضای ارتباطی با اعضای خود، سایر سازمان های حرفه ای و ذینفعان حوزه ارتباطات، بر اساس اصول ملی و بین المللی اخلاق حرفه ای، همبستگی، تبادل اطلاعات و تعامل و با تمرکز بر توسعه مستمر.
 • بالا بردن اعتبار و ارتقای ارتباطات و روابط عمومی به عنوان شغلی قابل اعتماد و اطمینان از پذیرش آن به عنوان یک علم مدیریت.
 • تلاش خواهیم کرد، تمام نقش ها و وظایف خود را انجام دهیم تا دستگاه های دولتی، شرکت ها و مجموعه های خصوصی و عموم مردم را در مورد بخش روابط عمومی و اهمیت و جایگاه مهم آن، آگاه کنیم.
 • برای داشتن دانش حرفه ای پیشرفته و رسیدن به سطح تخصص بالا، شایستگی اعضاء را از طریق تحقیق و آموزش توسعه می دهیم
 • شناسایی و قدردانی از روابط عمومی های فعال، خلاق و موفق استان آذربایجان شرقی
 • قدردانی از خدمات علمی و اجرایی روابط عمومی ها و دست اندرکاران روابط عمومی آذربایجان شرقی
 • فراهم نمودن فضای مناسب برای تبادل تجارب روابط عمومی های استان

چشم انداز

با اشتیاق فراوان؛ نقش استراتژیک و قوی ترین صدای بخش روابط عمومی و ارتباطات در آذربایجان شرقی و مرجع حرفه ای در استان خواهیم بود.

ارزش ها

 • ما در تمام روابط خود با اعضای انجمن به دلیل حرفه خود بر اساس عدالت، اعتماد، احترام و همبستگی برخورد خواهیم کرد.
 • با وفاداری خود به اصل صداقت و اصول اخلاق حرفه ای “انجمن روابط عمومی ایران”، هم از شهرت شخصی خود و هم از اعتبار حرفه خود محافظت می کنیم.
 • ما از دانش و تجربه حرفه ای خود برای ایجاد درک متقابل و اعتماد در روابط فردی و اجتماعی استفاده می کنیم.
 • ما به انتشار اطلاعات واقعی در هر زمان و شرایطی اعتقاد داریم و معتقدیم که اطلاعات را به گونه ای مدیریت کنیم که اعتماد عموم را تضمین کند.
 • مسئولیت کلیه فعالیت ها در انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی را می پذیریم و گزارش آنها را به ذینفعان مربوطه ارائه می دهیم و این اصل را لازمه مسئولیت خود در قبال اعضاء، حرفه و بخش خود می بینیم.
 • ما معتقدیم که هر یک از اعضاء به شیوه‌هایی رفتار کنیم که احترام به “روابط عمومی و ارتباطات” را ارتقاء بخشد، و درک می‌کنیم که رفتار ما، در حین و خارج از وظیفه ای که داریم، می‌تواند بر دیدگاه عموم نسبت “انجمن روابط عمومی ایران” تأثیر بگذارد.