مرحله نخست

درخواست عضویت در انجمن روابط عمومی ایران

پیش از ارسال درخواست عضویت، شما باید اطلاعات کاملی در خصوص انجمن روابط عمومی ایران و چشم اندازها و ماموریت آن بدست آورید. ارسال درخواست هیچگونه حقی برای درخواست‌کننده ایجاد نخواهد کرد و تایید و یا عدم تایید آن صرفا بر عهده انجمن خواهد بود. ما صرفا یک تشکل مردم نهاد برای توسعه “روابط عمومی” بوده و ارتباطی تجاری و یا سیاسی با اعضا و پشتیبانان خود برقرار نخواهیم کرد. عضویت شما صرفا در جهت کمک به توسعه و ارتقاء جایگاه روابط عمومی کشور مطابق با اهداف موسسین ما خواهد بود. بررسی درخواست در حدود ۲۰ روز کاری به طول خواهد انجامید و چنانچه پس از این مدت پاسخی از ما دریافت ننمودید می توانید علت آن را از reg@azarpr.com جویا شوید. کانال‌های تماس ما در ساعات مقرر نیز پاسخگوی سوالات شما خواهند بود.

مرحله پایانی

لطفا پس از تکمیل اطلاعات فرم عضویت که مرحله نخست دانلود کرده اید، فایل PDF را از طریق ذیل (شامل فرم عضویت، فیش واریزی، آخرین مدرک تحصیلی، تاییده شغلی و گواهی نامه های دوره های آموزشی)، بارگزاری و جهت بررسی برای دبیرخانه انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی ارسال نمایید.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.

مدارک و فرایند بررسی عضویت