انجمن روابط عمومی آذربایجان شرقی (نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در استان آذربایجان شرقی) با همکاری موسسه فرهنگی هنری راهبرد برگزار می کند:

روابط عمومی کسب و کارهای آنلاین

نگاه تکنولوژی محور به روابط عمومی و ارتباطات

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

هزینه ثبت نام

۱ خرداد ماه ۱۴۰۲

۱۸ الی ۲۰

در راستـای مسئولـیـت اجـتـماعی انـجـمن روابـط عـمـومــی آذربایجان شرقی و ارتقا سطح علمی مدیران روابط عمومی، هـزیـنه ثـبـت نـام و حـضـور در ایـن وبینار رایـگان است

هزینه ثبت نام: رایگان

برای حضور در وبینار، بایستی ثبت نام کنید، لینک ورود به جلسه آنلاین، از طریق پیامک به شما ارسال خواهد شد.

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
عنوان شغلی خود را وارد نمایید.
نام سازمان/شرکت محل کار خود را وارد نمایید.
شماره موبایل خود را وارد نمایید.