ثبت نام شما با موفقیت انجام شد

فرم ثبت نام شما در سمینار «شهرت برند و مدیریت بحران در ارتباطات با تدریس دکتر حمید شکری خانقاه» با موفقیت در دبیرخانه انجمن روابط عمومی استان آذربایجان شرقی انجام شد.

نسخه PDF بلیت (برگه مجوز ورود به سمینار شهرت برند و مدیریت بحران در ارتباطات) از اینجا برای شما قابل دریافت است

کانال‌های تماس ما در ساعات مقرر پاسخگوی سوالات شما درباره این سمینار خواهند بود.