آئین رونمایی از پوستر اولین دوره مسابقات دارت روابط عمومی استان آذربایجان شرقی برگزار شد

آئین رونمایی رسمی از پوستر اولین دوره مسابقات دارت روابط عمومی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.